TRÄDGÅRDSRITNING BAS


Det här är ett paket som passar dig/er som har en god trädgårdskunskap och som har visionen att skapa själva men önskar att få hjälp med att skapa struktur, form och känsla i en trädgårdsritning. Det här paketet behöver givetvis inte utformas för en hel trädgård, det kan vara en entré, uteplats, köksträdgård som ni behöver hjälp med utformning. Inget projekt är för litet eller stort. Utan allt skräddarsys efter era behov. Detta paket är dock inte tillräckligt material för att kunna lämna över till en anläggare, här saknas både markplanering, växtlista och planteringsplan. Uppgradera till Trädgårdsritning komplett.


Följande ingår:

Rådgivning             1-1,5 h där vi går igenom era behov och drömmar. Efter mötet får ni en offert och vid bokning dras halva kostnaden för hembesöket av.


Trädgårdsanalys    En platsanalys av den befintliga trädgården samt ev måttsättning som inte finns angivna på tomtkartan. 


Funktionssplan       Utifrån de inmätningar, höjdnivåer skapas en enkel funktionsplan som  visar  de funktioner samt rörelsemönster som trädgården behöver för att  trädgården ska bli funktionell.


Moodboard           Här skapas en härlig inspirerande samling av tilltalande bilder som tillsammans inspirerar till hur er framtida trädgård kan komma att se ut.     


Illustrationsplan        Skalenlig trädgårdsritning i färg som visar både design och funktion. Här får man  en övergripande bild av både växt, material, gångar, sittplatser, gräsytor samt  planteringar.  

 

Avstämningar          Under projektets gång kommer vi att stämma av.

 

Pris baseras på uppdragets storlek . En offert ges efter första hembesöket. 

Bilresor debiteras med 40 kr/mil samt 500 kr/timmer i restid om inget annat överenskommits.